Aktuality

ŠKOLA NENÍ ZAVŘENÁ!

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍM, ABYSTE NEVĚŘILI NEPRAVDIVÝM INFORMACÍM. ŠKOLA NENÍ ZAVŘENÁ. ZATÍM STÁLE FUNGUJEME A ZDRAVÉ DĚTI MOHOU CHODIT DÁL DO ŠKOLY. NENECHÁVEJTE JE ZBYTEČNĚ DOMA.

MARTIN KOŠNAR

Pokyny ke karanténnímu opatření

Vážení zákonní zástupci,

máme nemilou povinnost oznámit vám, že žáci z těchto tříd (1.B, 3.A, 4.B, 7.AB chlapci, 8.) se dostali do kontaktu s covid pozitivní osobou.

Na tomto základě bylo KHS rozhodnuto o nařízení karantény pro níže uvedené třídy z důvodu výskytu rizikového kontaktu v dané třídě.

Pokyny ke karanténnímu opatření (vydáno KHS):

Osoby v kontaktu s covid pozitivní osobou mohou nyní využít zkrácené doby karantény – na dobu 7 dní od kontaktu s pozitivně otestovanou osobou (pouze ale s podmínkou, že mezi 5. – 7. dnem podstoupí dotyčná osoba v rizikovém kontaktu kontrolní PCR test.

Bez negativního výsledku testu není možné návrat do školy.

Pokud osoba test nepodstoupí do 10. dne od kontaktu, je karanténa na klasických 14 dní.

Osoby v rizikovém kontaktu jsou osoby neočkované nebo ty, které nemají prodělané onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech. Očkované osoby či osoby po prodělaném onemocnění, pokud jsou bez potíží, nemají karanténu nařízenu.

Pokyny:

– nechte vaše dítě doma

– můžete objednat termín na PCR test : 5.-7. den od 1.kontaktu vašeho dítěte s pozitivním osobou (ne dříve, ničemu to nepomůže)

– zachovejte klid a čekejte. Zatím nikam nevolejte.

– když je vaše dítě tzv. vytrasované, bude vás kontaktovat KHS, která v pondělí 29.11. obdrží od školy kontakty.

Zároveň připomínáme, že pro osoby do 18 let jsou poskytovány PCR testy zdarma.

O výuce během karantény budete informováni třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími.

Testování

Vážení rodiče,

jak víte, děti se teď budou každé pondělí testovat antigenními testy. Stejným způsobem, který už znáte z minula. Pokud dítě bude v pondělí chybět, otestuje se hned při svém nástupu do školy. Podle posledních pokynů máme při pondělním testování postupovat takto:

1. Pokud bude dítě pozitivně testováno ve škole antigenním testem, jsme povinni informovat o tom hygienickou stanici.

2. Máme sestavit seznam dětí nebo žáků, se kterými bylo dítě v kontaktu dva dny před testováním.

3. Pokud je dítě pozitivně testované i PCR testem, zůstává v karanténě.

4. Vzhledem k tomu, že se testuje v pondělí, tedy po dvou volných víkendových dnech, rizikový kontakt ve třídě tak nenastává. To znamená, že třída do karantény nemusí.

5. Znovu prosíme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky onemocnění (rýma, kašel, teplota, bolest hlavy).

Děkujeme vám, že dodržujete všechna opatření, která jsme zavedli u nás ve škole a doufáme, že brzy nastanou příjemnější časy.

Martin Košnar

Testování žáků

Ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 opět proběhne testování žáků školy.

Vstup do školy

VÁŽENÍ RODIČE,

MUSÍM REAGOVAT NA POTÍŽE, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI VSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY.

MENŠÍ DĚTI POTŘEBUJÍ VÍCE ČASU A VÍC PROSTORU K PŘEZOUVÁNÍ. Z BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JSEM SE ROZHODL, ŽE NEJMLADŠÍ DĚTI, TEDY PŘÍPRAVKA A PRVNÍ TŘÍDY, BUDOU VPOUŠTĚNI DO ŠKOLY JAKO PRVNÍ A TO UŽ V 7.35.

STARŠÍ DĚTI PAK PŮJDOU POZDĚJI. V RÁMCI BEZPEČNOSTI A HYGIENY NENÍ BĚŽNÉ NA ŽÁDNÝCH ŠKOLÁCH, ABY RODIČE MĚLI VOLNÝ VSTUP DO ŠKOLY. RESPEKTUJTE TO PROSÍM I U NÁS. NECHCI, ABY VE VESTIBULU DOCHÁZELO KE ZBYTEČNÝM KONFLIKTŮM SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY. JE NÁS OPRAVDU MOC A ŠKOLA JE MALÁ. NOVÁ PRAVIDLA TEDY VYPADAJÍ TAKTO:

1. VŠICHNI ŽÁCI SE PŘI VSTUPU DO ŠKOLY PŘEZOUVAJÍ VE VESTIBULU.

2. ŠKOLNÍK A DOZOR BUDOU DOHLÍŽET NA MNOŽSTVÍ DĚTÍ VE VESTIBULU TAK, ABY NEMOHLO DOJÍT K NEŽÁDOUCÍM STRKANICÍM A MOŽNÝM ZRANĚNÍM.

3. V 7.35 BUDOU DO BUDOVY PŘEDNOSTNĚ VPOUŠTĚNY DĚTI Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A PRVNÍCH TŘÍD.

4. Z BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH DŮVODŮ RODIČE NEBUDOU POUŠTĚNI DO ŠKOLY ANI DO VESTIBULU. RODIČŮM BUDE UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY POUZE PO PŘEDEM DOMLUVENÝCH SCHŮZKÁCH.

5. PŘI ODCHODU ZE ŠKOLY SE ŽÁCI MOHOU PŘEZOUVAT V ŠATNÁCH.

SNAŽTE SE, PROSÍM, NOVÁ PRAVIDLA DODRŽOVAT. NAŠÍM CÍLEM JE BEZPEČÍ, KLID A DOBRÁ NÁLADA UŽ OD RÁNA.

Martin Košnar

Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady byla dne 15. 9. 2021 na úvodních třídních schůzkách zvolena jako zástupce z řad rodičů Zlata Žigová ml. 

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, na pondělí 25. 10. 2021 a na úterý 26. 10. 2021 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO. Ve středu 27. 10. 2021 a v pátek 29. 10. 2021 jsou podzimní prázdniny. Do školy se děti vrátí v pondělí 1. 11. 2021.

Kandidáti do školské rady

Kandidáty do školské rady jsou Zlata Žigová ml. a Ondřej Darvaš.

Ohledně dalšího průběhu budeme informovat na internetových stránkách školy.TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska