Aktuality

Kandidáti do školské rady

Kandidáty do školské rady jsou Zlata Žigová ml. a Ondřej Darvaš.

Ohledně dalšího průběhu budeme informovat na internetových stránkách školy.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

Vážení rodiče,

v průběhu třídních schůzek, konaných 15. 9. 2021, proběhnou i volby do školské rady, kde vybereme jednoho zástupce z rodičů našich žáků. Kandidáty zveřejníme 1. 9. 2021.

Mgr. Bc. Martin Košnar

ředitel školy

Testování žáků na začátku šk. roku

Vážení rodiče,

na začátku školního roku nás bude čekat testování žáků stejným způsobem, který už znáte.

Víte, že to děti nebolí a nevadí jim to. Máme nařízeno testovat 1. 9., 6. 9. a 9. 9. U prvňáčků je to 2. 9., 6. 9. a 9. 9. Pokud se rozhodnete dítě netestovat, bude muset po celou dobu výuky nosit roušku. Testované děti nemusí mít roušku při výuce. Ve společných prostorách je rouška povinná pro všechny.

Od 10. 9. budou nové podmínky, které budou záviset na tom, jak se bude vyvíjet situace s Covid-19 v ČR.

Výuka na celé škole je 2. a 3. 9. ukončena v 11:40.

Závěrečný týden školního roku

V pondělí 28. 6. 2021 a úterý 29. 6. 2021 dochází k úpravě rozvrhu na celé škole, všichni žáci mají do 11:40.

Ve středu 30. 6. 2021 se žáci dostaví pouze na 1. hodinu, kdy proběhne předání vysvědčení.

Výuka v týdnech od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 k prezenční výuce nastupují všechny třídy a končí tak rotační výuka.

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu.

Testování žáků bude probíhat pouze jednou týdně a to vždy v pondělí.

ORGANIZACE VÝUKY OD 17.5.

Vážení zákonní zástupci, 

v týdnu od 17. 5. do školy nastupují všichni žáci 0.- 5. třídy + žáci 7. tříd a 9. třídy. 

Upozorňujeme, že tento rozpis se pravděpodobně pro žáky 2. stupně brzy změní​. 

Informace k situaci pozitivního zjištění

Vážení rodiče,

prosíme všechny, aby byli v průběhu dne, kdy se testuje, k zastižení na telefonu nebo doma. Případně aby počkali před školou.

Pokud by došlo k zjištění, že je žák/žákyně pozitivní, tak je potřeba komunikace s rodiči a převzetí dítěte.

Výuka I. a II. stupně

Od 10. 5. 2021 budou do školy v liché týdny chodit žáci 0. – 2. tříd a zároveň z II. stupně nastoupí žáci 6. tříd a 8. třídy.

V sudé týdny budou do školy chodit žáci 3. – 5. třídy a zároveň z II. stupně nastoupí žáci 7. tříd a 9. třídy.

Testování

I. stupeň se bude testovat jednou týdně.

II. stupeň se bude testovat dvakrát týdně. Na II. stupni není možný doprovod rodičů.

Změna frekvence testování

Vážení rodiče, MŠMT rozhodlo, že od pondělí 3. 5. 2021 budou na školách testy na covid prováděny pouze 1x týdně

Tímto opatřením se oproti aktuálnímu stavu mění následující: 

●preventivní antigenní test se ve školách nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.  

Tzn. žáci I. stupně  na prezenční výuce se budou testovat vždy jen v pondělí, případně pozdější den, kdy přijdou poprvé do školy. TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska