Školní parlament

Pomáhá dětem stávat se plnohodnotnými občany. V parlamentu se schází vždy dva žáci (zástupci) z 6. – 9. tříd školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní. Pořádají celoškolní akce, či akce určené pouze pro první nebo druhý stupeň. Mají možnost komunikovat s vedením školy a do jisté míry se podílet na chodu školy. 

V parlamentu děti zažívají, jaké to je mít za něco zodpovědnost, jak mohou zhmotňovat své nápady, myšlenky a potřeby, a učí se plánovat a rozdělovat si práci ve skupině. Díky parlamentu žáci zažívají, jaké to je mít něco na starost, i něco ve škole uskutečnit tak, aby se v tom děti i dospělí cítili dobře.

To všechno vede k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, ale i k pozitivnímu posunu v klimatu celé školy a školní kultury.

Pravidla Školního parlamentu

  • NEPŘEKŘIKUJEME SE, NASLOUCHÁME SI
  • NEZESMĚŠŇUJEME SE A VZÁJEMNĚ SE NEURÁŽÍME
  • VYNECHÁVÁME VULGÁRNÍ VÝRAZY
  • ŘEŠÍME ŠKOLNÍ PROBLÉMY
  • PŘEDÁVÁME SPOLUŽÁKŮM NEZKRESLENÉ INFORMACE
  • SPOLUPRACUJEME V TÝMU
  • ZÚČASTŇUJEME SE SCHŮZEK
  • PŘICHÁZÍME VČAS
  • RESPEKTUJEME NÁZORY DRUHÝCH
  • JSME DOBRÝMI REPREZENTANTY NAŠÍ ŠKOLY

NovinkyTOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska