Projekty

NÁZEV PROJEKTU DOTAČNÍ VÝZVADOBA REALIZACE ANOTACEFINANCOVÁNÍ
Škola – místo setkávání Výzva MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálněleden 2023 až srpen 2025Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+EU+NPO+MŠMT
Ovoce, zelenina a mléko do školneomezenáDodávka zdravých svačinek v podbě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí. Motivuje děti ke konzumaci ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě.Ministerstvo zemědělství + SZIF+EU
Doučování žáků školRealizace investice 3.2.3.NPOdo června 2023Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.EU+NPO+MŠMT
Digitalizujeme školuRealizace investice NPO – komponenta 3.1.Investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na provenci digitální propasti.EU+NPO+MŠMT
Cesta ke zvyšování efektivity výuky OP JAK – Šablony pro MŠ a ZŠ Iúnor 2023 až prosinec 2025Personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzděláváníEU+MŠMT
Škola hrou III. Výzva č.02-20-080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 únor 2021 – leden 2023 V rámci projektu jsou realizovány aktivity:
Čtenářský klub pro žáky
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Projektové dny ve škole
Tandemová výuka
Školní asistent – personální podpora
Podpora výuky plavání na ZŠ Předlice MŠMT
Předlice sobě 17 výzva na podporu integrace romské menšiny MŠMT

Archiv

Ovoce a mléko do škol – EU+SZIFTOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska