Projekty

NÁZEV PROJEKTU DOTAČNÍ VÝZVADOBA REALIZACE ANOTACEFINANCOVÁNÍ
Škola – místo setkávání Výzva MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálněleden 2023 až srpen 2025Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+EU+NPO+MŠMT
Ovoce, zelenina a mléko do školneomezenáDodávka zdravých svačinek v podbě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí. Motivuje děti ke konzumaci ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě.Ministerstvo zemědělství + SZIF+EU
Digitalizujeme školuRealizace investice NPO – komponenta 3.1.Investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na provenci digitální propasti.EU+NPO+MŠMT
Cesta ke zvyšování efektivity výuky OP JAK – Šablony pro MŠ a ZŠ Iúnor 2023 až prosinec 2025Personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzděláváníEU+MŠMT
Podpora výuky plavání na ZŠ Předlice MŠMT
Předlice sobě 17 Výzva na podporu integrace romské menšiny MŠMT
Nadace České spořitelny – Panel školBez dotační výzvy
Sponzorský dar
Aktivní účasti v pilotním panelu škol a pomoci s tvorbou výukových materiálů v projektu finančního vzdělávání
Ústecké zájmové vzdělávání 2Šablony pro MŠ a ZŠ I prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský MŠMT

Archiv

Ovoce a mléko do škol – EU+SZIF

Škola hrou III. – únor 2021 – leden 2023

Doučování žáků škol – do června 2023TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska