Družina

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Družina koordinuje svou činnost tak, že umožňuje dětem účastnit se kroužků organizovaných školou. Umožňuje dětem přípravu na vyučování.

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně a přednost mají děti z 0.,1. a 2. tříd. Školní družinu má na starosti vychovatelka Bc. Miroslava Křížová.

Provoz školní družiny

Pondělí až pátek
od 11:40 do 15:00 hod.
TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska