O nás

Naši základní školu najdete v ústeckých Předlicích na Školním náměstí. Je to menší škola pro 250 dětí.  Tuto okrajovou část města obývají  převážně sociálně a kulturně znevýhodnění občané a jejich děti, které chodí právě do naší školy. Málo motivující prostředí, ve kterém děti vyrůstají, nás nutí pracovat v malém kolektivu a maximálně individuálně. Zaměřit se na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pracovat s rodiči, vést je i žáky ke správné volbě povolání. Naše škola byla počátkem devadesátých let minulého století jedna z prvních v tomto státě, která se podílela na vzniku a testování přípravných, nebo-li nultých, ročníků. To stejné platí pro funkci tzv. „romského asistenta“. Někteří z těchto „průkopníků“, pracují na naší škole dodnes v nové pozici asistenta pedagoga. 

Po škole dětem nabízíme možnosti jak trávit svůj volný čas jinak, než na ulici. Náš taneční kroužek Lion dosáhl věhlasu po celé České republice. Ostatní kroužky nezaostávají a pravidelně se prezentují na různých městských kulturních akcích. Snažíme se, aby tyto aktivity byly zdarma.

Potýkáme se také s řadou problémů. Nejpalčivějším je asi záškoláctví a špatné rodinné zázemí některých našich žáků. Snaha řešit tyto problémy je během na dlouhou trať. Ovšem úspěchy našich žáků po skončení povinné školní docházky nás utvrzují v tom, že svoji práci děláme dobře. 

Výjimečnost naší školy potvrzuje i to, že od roku 1999 jsme součástí sítě škol přidružených k UNESCO.


Z historie naší školy

Základní kámen naší školy byl položen 13. 4. 1897.
12. 9. 1897 byla škola slavnostně otevřena a bylo zahájeno vyučování s počtem 400 žáků. 1. 1. 1898 bylo povoleno zřízení dvoustupňových tříd. Postupně byly otvírány paralelní třídy. Počet žáků se stále zvyšoval, což si vyžádalo rozšíření školy. Potřebná nástavba byla zahájena 7. července 1902 a současně přitom bylo zavedeno parní ústřední topení.

  • 1992 je velmi důležitým rokem. Jako jeden z prvních v republice byl zřízen přípravný ročník a funkce tzv. „romského asistenta“.  
  • 1995 byla založena velmi úspěšná taneční skupina LION
  • 1999 se stala škola součástí velmi prestižní sítě přidružených škol k UNESCO, což je uzavřená skupina 50 škol z celé ČR.  
  • 2000 v rámci komunikace s MŠMT  a výměny zkušeností se naše škola stala jednou ze zakládajících organizace Liga komunitních škol.
  • 2024 – sloučení s Mateřskou školou (Marxova ulice)
Historická fotka školy.

Charakteristika

Základní škola a Mateřská škola v ústeckých Předlicích je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Škola s kapacitou 250 žáků je umístěna ve čtvrti, která je převážně obývána sociálně slabými občany, a proto ji navštěvuje téměř 100% dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zajištění co nejkvalitnější výuky těchto dětí máme od roku 1992 otevřen přípravný ročník pro děti s odloženou školní docházkou.

Od 1. 9. 2017 vyučujeme ve všech třídách podle ŠVP ZV pro ZŠ Předlice.

Škola také provozuje nízkoprahové centrum, tzv. „Domeček“, které je otevřeno spolu s hřištěm nejen pro žáky, ale i pro dospělé. Vesměs zdarma tak poskytuje žákům i jejich rodičům prostor pro smysluplné trávení volného času. Působí tedy také jako prevence sociopatologických jevů. Součástí školního areálu je arboretum určené k odpočinku, relaxaci i výuce dětí a dospělých.

Díky podpoře MŠMT ČR se nám daří naplňovat záměry projektu Předlice sobě. Jedna jeho část se zabývá volným časem dětí a umožňuje otevření zájmových útvarů nebo organizování jednorázových akcí. Druhá část bývá zaměřena na pomoc žákům při odstraňování chyb v jejich řeči nebo při poruchách učení či chování.

Zároveň spolupracujeme s občanským sdružením Liga komunitních škol, jehož činností je zlepšování kooperace škol, které vzdělávají děti pocházející ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. Škola si udržuje své prestižní zařazení do Systému přidružených škol UNESCO (od 9.4.1999).

Škola sdružuje:

základní škola kapacita: 270 žáků; IZO: 102 517 274

mateřská škola: 30 žáků; IZO: 181 141 205

školní družina kapacita: 25 žáků; IZO: 116 900 369

školní jídelna (výdejna ZŠ) kapacita: 140 jídel; IZO: 116 900 377

školní jídelna (MŠ) kapacita: 45 jídel; IZO: 181 141 213TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska