Kritéria přijetí dítěte

Kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023.

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme 40 dětí k základnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Základní kritérium:

Děti s místem trvalého pobytu na území školského obvodu 17, tzn . spádové školy: Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

Sídlo: Školní náměstí 100/5, 400 01 Ústí nad Labem

Ulice: Beneše Lounského, Bezejmenná, Boženy Němcové, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jana Roháče, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Komenského, Konečná, K Pierburgu, Mahenova, Majakovského, Marxova, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Nám. Prokopa Velikého, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, Předlická, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Teslova, Textilní, Tovární, U Cintorína, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Skladiště, U Vlečky, Ulice práce, Za Válcovnou, Za Viaduktem.

Doplňkové kritérium:

  • děti, jejichž starší sourozenec je ke dni konání zápisu žákem školy.
  • Děti, kterým byl v předchozím roce ZŠ Ústí nad labem, Školní náměstí 100/5, p.o. udělenem odklad povinné školní docházky.
  • Děti, které navštěvují přípravnou třídu na Základní škole Ústí nad labem, Školní náměstí 100/5, p.o.
  • V případě shodujících se kritérií může ředitel přihlédnout k okolnostem vhodným zvláštního zřetele (zdravotní postižení či znevýhodnění dítěte, sociální situace rodiny, …)

Kritéria pro přijímání dětí  do přípravné třídy.

Dětí s uděleným odkladem povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu na území školního obvodu 17, tzn. spádové školy: Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

Sídlo: Školní náměstí 100/5, 400 01 Ústí nad Labem

Ulice: Beneše Lounského, Bezejmenná, Boženy Němcové, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jana Roháče, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Komenského, Konečná, K Pierburgu, Mahenova, Majakovského, Marxova, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Nám. Prokopa Velikého, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, Předlická, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Teslova, Textilní, Tovární, U Cintorína, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Skladiště, U Vlečky, Ulice práce, Za Válcovnou, Za Viaduktem.

V případě nenaplnění kapacity přípravné třídy je možné přijmout další děti po odkladu povinné školní docházky a děti pětileté.TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska