Povinně zveřejněné informace

Název organizace:

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

Statutární orgán – ředitel školy: Mgr. Martin Košnar

Zástupce ředitele – Mgr. Ivana Michňová

Právní forma – příspěvková organizace

Způsob založení:

Škola jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, IČ 00081531 vznikla 1.1.1994.

Organizační struktura:

Právnická osoba sdružuje dle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon )

– základní školu (§ 44)

– školní družinu ( § 111)

– školní jídelnu-výdejnu ( § 119)

Vnitřní organizační struktura školy je dána přílohou ke směrnici.

Kontaktní spojení:

sídlo školy a kontaktní poštovní adresa

Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 400 01

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 400 01, 1.patro ( kancelář ředitele, ekonomický úsek)

úřední hodiny

úterý, čtvrtek 12,35 – 13,30 hodin

konzultační hodiny učitelů a výchovné poradkyně jsou uvedeny zde.

Telefonní kontakty

ekonomický úsek (ústředna) 475 600 054

adresa internetové stránky

www.zspredlice.cz

adresa e-podatelny

info@zspredlice.cz

další elektronické adresy

ředitel – Mgr.Martin Košnar kosnar@zspredlice.cz

el. adresy všech zaměstnanců školy jsou ve formě prijmeni.jmeno@zspredlice.cz

(např. michnova.ivana@zspredlice.cz)

ID schránky

tztvpdx

Případné platby lze poukázat:

na bankovní účet školy

bankovní spojení       Komerční banka Ústí nad Labem

číslo účtu                   3767450297/0100

variabilní symbol uvádí se vždy číslo faktury

do poznámek pro příjemce uvádí se jméno plátce

Jiným způsobem platby je hotovostní úhrada do pokladny školy na ekonom.úseku.

IČ: 44 55 34 12

IZO školy: 102 517 274

IZO jídelny: 116 900 369

REDIZO: 600 085 767TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska