Aktuality

1 2 3 6

Stávka 27.12.2023

Vážení rodiče,

všichni zaměstnanci naší školy se rozhodli připojit ke stávce, která bude v pondělí 27.11.2023. Víte, že pro vaše děti děláme velké množství práce. Dělíme hodiny na cizí jazyky, některé hodiny odučí paní učitelky ve dvou, máme asistenty, jezdíme na výlety a exkurze, které ve většině případů nemusíte vůbec platit. Dlouhodobě se nám daří mít menší počet žáků ve třídách, než na jiných školách (samozřejmě neplatí to pro všechny). Podle nového státního rozpočtu bychom o část těchto výhod měli přijít, protože na ně nebudeme mít peníze. A to nechceme. Proto jsme se rozhodli připojit se ke stávce.

Škola, školní jídelna i družina budou v pondělí 27.11.2023 zavřené.

Měníme pohled na finanční vzdělávání díky spolupráci na projektu Nadace České spořitelny

Záleží nám na tom, aby se děti ve školách rozvíjely nejen v oblasti všeobecných znalostí, ale aby získávaly klíčové kompetence v souladu s trendy 21. století, které jim zajistí v budoucnu finanční zdraví. Proto jsme se zapojili do panelu pilotních škol, které Nadaci s tvorbou nového vzdělávacího programu pomáhají. Máme tak možnost být aktivně zapojeni do vzniku spousty výukových materiálů a digitálního prostředí pro školy a děti. Spolu s Nadací tak všem dětem v naší republice zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání. 

Sloučení s mateřskou školou

Od 1.1.2024 se sloučí ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. a MŠ Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p.o. Nový název organizace bude Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ – IMPETIGO

Upozorňujeme rodiče, že se mezi dětmi vyskytla bakteriální kožní infekce Impetigo. Jedná se o kožní nemoc, která se mezi dětmi vyskytuje velmi často a napadá zejména povrchovou vrstvu kůže. Není vůbec nebezpečná, ale je vysoce nakažlivá. V důsledku infekce vzniká zánět, který se může projevit kdekoliv na kůži. Dá se vyléčit pouze mastí nebo antibiotiky. Nevyléčí se tím, že dítě jen zůstane doma.  Prosíme všechny zákonné zástupce, aby důkladně prohlédli své děti a v případě výskytu dítě neposílali do školy, ale určitě navštívili lékaře.

Ředitelské volno 2023

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, uděluje ředitelství školy na pátek 29. září 2023 ředitelské volno. 

Další ředitelské volno v 1.pololetí školního roku 2023/2024 bude uděleno v pátek 22.prosince 2023.

V tyto dny škola nebude v provozu.

Rozloučení

Dne 27.04.2023 zemřel bývalý pan ředitel Oldřich Barták. Když byla v roce 2016 zavedena ve školách inkluze a řada ředitelů se s tím měla problém vyrovnat, měli jsme už díky němu více než dvacetiletou praxi se zaváděním podpůrných opatření. Docílil toho, že naše škola měla již v roce 1992 přípravnou třídu a asistenty pedagoga. V tomto ohledu byl skutečným průkopníkem. Čest jeho památce

Výpis vysvědčení 31.01.2023

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, výpisy vysvědčení se budou rozdávat v úterý 31.1.2023. Na I.st. během 4.vyučovací hodiny a na II.st. během 5.vyučovací hodiny. Žáci poté odchází domů. Žákům II.st. v tento den odpadá 0.hodina. V pátek 3.2.2023 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 29.11.2022

V úterý 29. 11. 2022 proběhlo “Rozsvícení vánočního stromu“. V rámci akce jste si mohli poslechnout vystoupení žáků a koupit si vánoční dekorace, které rovněž žáci vyráběli. Ještě jednou děkujeme všem žákům a pracovníkům školy, kteří se na celé akci podíleli. Všichni byli skvělí a moc šikovní. Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že jste se dostatečně nasadili na vánoční atmosféru. Budeme se těšit na další společné akci.

Dodržování konzultačních hodin

Vážení rodiče,škola musí zajistit nejen vzdělávání vašich dětí, ale i jejich naprostou bezpečnost. Zároveň musíme zajistit i klidné a bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Nepůjde to bez důsledných opatření, které budeme muset dodržovat. Nechceme nikomu zabraňovat ve vstupu do školy. Jen chceme, aby vaše návštěvy byly předem ohlášené a naplánované. Po našich zkušenostech, ale i po zkušenostech v jiných školách v Evropě a na celém světě, není opravdu možné, aby se po škole kdokoliv pohyboval bez kontroly a bez předchozího ohlášení. Opatření budou následující:

a) Musíte naprosto důsledně dodržovat konzultační hodiny. Ty jsou zveřejněné na stránkách školy a budou zveřejněné i na Facebooku. Bude je mít i paní u vchodu a bude se řídit podle nich. Nikdo z rodičů nebude vpuštěný do školy mimo konzultační hodinu, nebo předem domluvenou schůzku.

b) Schůzky budou vždy domluvené dopředu i v konzultačních hodinách na konkrétní čas. Pokud někdo nepřijde ve stanovenou dobu, schůzka se automaticky zruší.

c) Mimo třídní schůzky bude vždy zajištěn doprovod dospělé osoby při příchodu i při odchodu ze školy. Pokud to bude možné, při smluvené schůzce si vyzvednou učitelé rodiče dole u vchodu osobně.

d) Potvrzení o studiu budou nosit vyplněné hlavně žáci, není nutné, aby s tím chodili rodiče. Ti, kteří si přejí tuto záležitost vyřídit osobně, přijdou v úředních hodinách ekonomického oddělení.

e) Při placení obědů odvede rodiče paní vrátná do kuchyně a po zaplacení hned odchází ze školy. Od rodičů družinových dětí vybírá peníze ráno pí družinářka u vchodu. Vždy tam stojí.

f) Nechoďte s dětmi do šatny a do vestibulu. Jsou velké, hravě vše zvládnou a když ne, pomohou si navzájem. Může pomoci i dozor, školník, uklízečky i paní u vchodu. Nečekejte ani ve vestibulu. Ve vestibulu bude umožněno přečkat dětem, které zůstávají na odpolední vyučování. Věřte, že vše děláme v rámci bezpečnosti nás všech a hlavně dětí.


1 2 3 6


TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska