Aktuality

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2022 od 16.00 (úterý) budou probíhat na naší škole třídní schůzky pro oba stupně.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a děti po odkladu školní docházky.

Dne 12.dubna 2022, v době od 12,00 do 16,00 hodin

– osobní sběr žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

– týká se dětí, které se nezúčastnily „předzápisu“ na naší škole“ a nechodí do naší přípravky

S sebou vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz (cizinci – povolení k pobytu).

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

– vyplnit přihlášku v elektronickém systému na https://zapiszs.usti-nad-labem.cz v době od 1.3. do 12.4.2022

a

a) osobně podat v kanceláři školy dne 12.4.2022 v době od 12,00 do 16,00 hodin

b) vytištěnou a podepsanou žádost poslat do školy elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce) nebo poštou od 1. 3. 2022 do 12. 4. 2022

Budete-li žádat o odklad školní docházky pro své dítě, musíte s žádostí o odklad současně dodat i vyšetření školní zralosti a doporučení ošetřujícího lékaře.

Zákonným zástupců je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí k povinné školní docházce dne 22.4.2022 v době od 10,30 do 11,30 hodin

Potřebujete-li poradit ohledně zápisu využijte přednostně náš e-mail: info@zspredlice.cz nebo tel.: 475 600 054

Testování žáků od 3. ledna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Ředitelské volno 22. 12. 2021

Vážení rodiče, 

Na středu 22. 12. 2021 je vyhlášeno z provozně-ekonomických důvodů ředitelské volno. 

Poté následují vánoční prázdniny. 

Žáci nastoupí zpět do školy po vánočních prázdninách v pondělí 3. 1. 2022. 

Výuka spojených tříd

Vážení rodiče,

chceme Vás touto formou informovat o tom, že na II. stupni jsou až do konce kalendářního roku zrušené hodiny spojených tříd.

Jedná se o výuku pracovních činností a tělesné výchovy.

ŠKOLA NENÍ ZAVŘENÁ!

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍM, ABYSTE NEVĚŘILI NEPRAVDIVÝM INFORMACÍM. ŠKOLA NENÍ ZAVŘENÁ. ZATÍM STÁLE FUNGUJEME A ZDRAVÉ DĚTI MOHOU CHODIT DÁL DO ŠKOLY. NENECHÁVEJTE JE ZBYTEČNĚ DOMA.

MARTIN KOŠNAR

Pokyny ke karanténnímu opatření

Vážení zákonní zástupci,

máme nemilou povinnost oznámit vám, že žáci z těchto tříd (1.B, 3.A, 4.B, 7.AB chlapci, 8.) se dostali do kontaktu s covid pozitivní osobou.

Na tomto základě bylo KHS rozhodnuto o nařízení karantény pro níže uvedené třídy z důvodu výskytu rizikového kontaktu v dané třídě.

Pokyny ke karanténnímu opatření (vydáno KHS):

Osoby v kontaktu s covid pozitivní osobou mohou nyní využít zkrácené doby karantény – na dobu 7 dní od kontaktu s pozitivně otestovanou osobou (pouze ale s podmínkou, že mezi 5. – 7. dnem podstoupí dotyčná osoba v rizikovém kontaktu kontrolní PCR test.

Bez negativního výsledku testu není možné návrat do školy.

Pokud osoba test nepodstoupí do 10. dne od kontaktu, je karanténa na klasických 14 dní.

Osoby v rizikovém kontaktu jsou osoby neočkované nebo ty, které nemají prodělané onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech. Očkované osoby či osoby po prodělaném onemocnění, pokud jsou bez potíží, nemají karanténu nařízenu.

Pokyny:

– nechte vaše dítě doma

– můžete objednat termín na PCR test : 5.-7. den od 1.kontaktu vašeho dítěte s pozitivním osobou (ne dříve, ničemu to nepomůže)

– zachovejte klid a čekejte. Zatím nikam nevolejte.

– když je vaše dítě tzv. vytrasované, bude vás kontaktovat KHS, která v pondělí 29.11. obdrží od školy kontakty.

Zároveň připomínáme, že pro osoby do 18 let jsou poskytovány PCR testy zdarma.

O výuce během karantény budete informováni třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími.

Testování

Vážení rodiče,

jak víte, děti se teď budou každé pondělí testovat antigenními testy. Stejným způsobem, který už znáte z minula. Pokud dítě bude v pondělí chybět, otestuje se hned při svém nástupu do školy. Podle posledních pokynů máme při pondělním testování postupovat takto:

1. Pokud bude dítě pozitivně testováno ve škole antigenním testem, jsme povinni informovat o tom hygienickou stanici.

2. Máme sestavit seznam dětí nebo žáků, se kterými bylo dítě v kontaktu dva dny před testováním.

3. Pokud je dítě pozitivně testované i PCR testem, zůstává v karanténě.

4. Vzhledem k tomu, že se testuje v pondělí, tedy po dvou volných víkendových dnech, rizikový kontakt ve třídě tak nenastává. To znamená, že třída do karantény nemusí.

5. Znovu prosíme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky onemocnění (rýma, kašel, teplota, bolest hlavy).

Děkujeme vám, že dodržujete všechna opatření, která jsme zavedli u nás ve škole a doufáme, že brzy nastanou příjemnější časy.

Martin Košnar

Testování žáků

Ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 opět proběhne testování žáků školy.TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska