Aktuality

Výpis vysvědčení 31.01.2023

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, výpisy vysvědčení se budou rozdávat v úterý 31.1.2023. Na I.st. během 4.vyučovací hodiny a na II.st. během 5.vyučovací hodiny. Žáci poté odchází domů. Žákům II.st. v tento den odpadá 0.hodina. V pátek 3.2.2023 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 29.11.2022

V úterý 29. 11. 2022 proběhlo “Rozsvícení vánočního stromu“. V rámci akce jste si mohli poslechnout vystoupení žáků a koupit si vánoční dekorace, které rovněž žáci vyráběli. Ještě jednou děkujeme všem žákům a pracovníkům školy, kteří se na celé akci podíleli. Všichni byli skvělí a moc šikovní. Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že jste se dostatečně nasadili na vánoční atmosféru. Budeme se těšit na další společné akci.

Dodržování konzultačních hodin

Vážení rodiče,škola musí zajistit nejen vzdělávání vašich dětí, ale i jejich naprostou bezpečnost. Zároveň musíme zajistit i klidné a bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Nepůjde to bez důsledných opatření, které budeme muset dodržovat. Nechceme nikomu zabraňovat ve vstupu do školy. Jen chceme, aby vaše návštěvy byly předem ohlášené a naplánované. Po našich zkušenostech, ale i po zkušenostech v jiných školách v Evropě a na celém světě, není opravdu možné, aby se po škole kdokoliv pohyboval bez kontroly a bez předchozího ohlášení. Opatření budou následující:

a) Musíte naprosto důsledně dodržovat konzultační hodiny. Ty jsou zveřejněné na stránkách školy a budou zveřejněné i na Facebooku. Bude je mít i paní u vchodu a bude se řídit podle nich. Nikdo z rodičů nebude vpuštěný do školy mimo konzultační hodinu, nebo předem domluvenou schůzku.

b) Schůzky budou vždy domluvené dopředu i v konzultačních hodinách na konkrétní čas. Pokud někdo nepřijde ve stanovenou dobu, schůzka se automaticky zruší.

c) Mimo třídní schůzky bude vždy zajištěn doprovod dospělé osoby při příchodu i při odchodu ze školy. Pokud to bude možné, při smluvené schůzce si vyzvednou učitelé rodiče dole u vchodu osobně.

d) Potvrzení o studiu budou nosit vyplněné hlavně žáci, není nutné, aby s tím chodili rodiče. Ti, kteří si přejí tuto záležitost vyřídit osobně, přijdou v úředních hodinách ekonomického oddělení.

e) Při placení obědů odvede rodiče paní vrátná do kuchyně a po zaplacení hned odchází ze školy. Od rodičů družinových dětí vybírá peníze ráno pí družinářka u vchodu. Vždy tam stojí.

f) Nechoďte s dětmi do šatny a do vestibulu. Jsou velké, hravě vše zvládnou a když ne, pomohou si navzájem. Může pomoci i dozor, školník, uklízečky i paní u vchodu. Nečekejte ani ve vestibulu. Ve vestibulu bude umožněno přečkat dětem, které zůstávají na odpolední vyučování. Věřte, že vše děláme v rámci bezpečnosti nás všech a hlavně dětí.


Rotahu Savorenge

Dne 08.10.2022 se zúčastnila naše taneční skupina LION festivalu “Rotahu Savorenge”, který se letos konal poprvé. Naše taneční skupina vyhrála ve dvou kategoriích. V kategorii “moderní tanec” vyhráli nádherné 1. místo a v kategorii “tradiční tanec” se umístili na nádherném 2. místě. Skupině LION moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Branný den

Ve čtvrtek 06.10.2022 se v Krásném Březně, jako každý rok, konal Branný den plný sportovních disciplín jako střelba ze vzduchovky, hod granátem, ale i teoretických znalostí dopravních značek, bezpečnosti na silnici po zásady první pomoci. Děti si akci moc užily, krásně sportovaly a vysoutěžily nádherné 1. místo.

Učitel/učitelka I. stupně

Přijmeme učitele/učitelku na I. stupeň ZŠ. Požadujeme kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění (případně student). Plný úvazek a nástup v září 2022.

Třídní schůzky

Dne 07. 06. 2022 se konají závěrečné třídní schůzky pro oba stupně od 14:00 do 15:00.

Mobilní telefony

VÁŽENÍ RODIČE,

I PŘES ZÁKAZ NOŠENÍ A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ VE ŠKOLE, SE V POSLEDNÍ DOBĚ MNOŽÍ PŘÍPADY, KDY DĚTI FOTÍ OSTATNÍ BEZ JEJICH SOUHLASU, NAHRÁVAJÍ SE, NATÁČÍ VIDEA A “ČETUJÍ” S KAMARÁDY I PŘI HODINÁCH. NĚKTERÉ DĚTI KVŮLI POUŽÍVÁNÍ MOBILU VŮBEC NERESPEKTUJÍ ZAČÁTEK HODINY. VRCHOLEM JSOU ŽIVÁ VYSÍLÁNÍ NA FACEBOOKU PŘI PROBÍHAJÍCÍ VYUČOVACÍ HODINĚ, NEBO VOLÁNÍ RODIČŮM, ABY PRO DÍTĚ PŘIŠLI DO ŠKOLY, ANIŽ BY O TOM VĚDĚL TŘÍDNÍ UČITEL.

NEMŮŽEME TO TOLEROVAT A PROTO SE DNEŠNÍM DNEM VRACÍME K ÚPLNÉMU ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ NA ŠKOLE.

VAŠE DÍTĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZŮSTANE BEZ KONTAKTŮ. VŽDY MŮŽE OSLOVIT TŘÍDNÍHO UČITELE, KTERÝ RODIČŮM ZAVOLÁ.

ZABAVENÝ MOBILNÍ TELEFON BUDE PŘEDÁN POUZE RODIČŮM PO DOMLUVĚ S TŘÍDNÍM UČITELEM.

PROTOŽE MÁME MOBILNÍ TELEFON ZAKÁZANÝ VE ŠKOLNÍM ŘÁDU, NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST PŘI PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ NEBO KRÁDEŽI.

Martin Košnar

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS ŽÁKŮ – DĚTI Z UKRAJINY

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS ŽÁKŮ – DĚTI Z UKRAJINY ( v souladu se zákonem č.67/2022 Sb. )

Спеціальний набір дітей (Відповідно до Закону № 67/2022)

– Oтримання бланків заяв в початковій школі  2.6.2022, 8.00 – 11.00TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska