Nur Bekai

RECITAČNÍ SOUTĚŽ KVĚTEN 2023

11.5. 2023 proběhl na naší škole 1. ročník recitační soutěže pro žáky 1.- 6. tříd, který pořádal Školní parlament. Účast byla velká. Do soutěže se přihlásilo celkem 21 dětí. Podpořit je přišli jejich učitelé a nesměli chybět ani rodiče žáků. Děti předvedly vynikající výkony a za svou odvahu a snažení se dostalo odměny nejenom výhercům, ale všem účastníkům. Děkuji všem, kteří se nebáli a přišli nám zarecitovat a všem, kteří se přípravě této soutěže podíleli. Velká gratulace výhercům!

DEN UČITELŮ BŘEZEN 2023

Dne 28. 3. jsme oslavili Den učitelů a Školní parlament nezapomněl popřát všem učitelům a asistentům. Pro učitele si zástupci parlamentu připravili a vyrobili krásné květiny a upekli něco sladkého na zoubek. Tímto bychom chtěli ještě jednou popřát všechno nejlepší k svátku všem učitelům.

Rozloučení

Dne 27.04.2023 zemřel bývalý pan ředitel Oldřich Barták. Když byla v roce 2016 zavedena ve školách inkluze a řada ředitelů se s tím měla problém vyrovnat, měli jsme už díky němu více než dvacetiletou praxi se zaváděním podpůrných opatření. Docílil toho, že naše škola měla již v roce 1992 přípravnou třídu a asistenty pedagoga. V tomto ohledu byl skutečným průkopníkem. Čest jeho památce

Výpis vysvědčení 31.01.2023

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, výpisy vysvědčení se budou rozdávat v úterý 31.1.2023. Na I.st. během 4.vyučovací hodiny a na II.st. během 5.vyučovací hodiny. Žáci poté odchází domů. Žákům II.st. v tento den odpadá 0.hodina. V pátek 3.2.2023 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 29.11.2022

V úterý 29. 11. 2022 proběhlo “Rozsvícení vánočního stromu“. V rámci akce jste si mohli poslechnout vystoupení žáků a koupit si vánoční dekorace, které rovněž žáci vyráběli. Ještě jednou děkujeme všem žákům a pracovníkům školy, kteří se na celé akci podíleli. Všichni byli skvělí a moc šikovní. Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že jste se dostatečně nasadili na vánoční atmosféru. Budeme se těšit na další společné akci.

TŘÍDÍME ODPAD říjen 2022

Od 3.10.22 do 21.10.2022 proběhla na naší škole soutěž Školního parlamentu ve správném třídění odpadků.

Parlamenťáci dennodenně kontrolovali koše jednotlivých tříd, zda správně rozdělují odpad na papír, plast a smíšený odpad. Udělené body zapisovali a po 14 dnech odměnili nejšikovnější třídy sladkou pozorností. Zde jsou výsledky soutěže:

I. stupeň: II. stupeň:

  1. místo – 3.A
  2. místo – 1.A, 2.A, 4.B a 5. třída
  3. místo – 1.B, 3.B a 4.A
  4. místo – 2.B
  1. místo – 9. třída
  2. místo – 8. třída
  3. místo – 7.A
  4. místo – 6. třída
  5. místo – 7.B

Dětský den 01.06.2022

Školní parlament, v rámci oslavy Dne dětí, připravil pro žáky 1. stupně den plný soutěží a sladkých odměn. Počasí dětem přálo a vše proběhlo bez větších komplikací.

Dodržování konzultačních hodin

Vážení rodiče,škola musí zajistit nejen vzdělávání vašich dětí, ale i jejich naprostou bezpečnost. Zároveň musíme zajistit i klidné a bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Nepůjde to bez důsledných opatření, které budeme muset dodržovat. Nechceme nikomu zabraňovat ve vstupu do školy. Jen chceme, aby vaše návštěvy byly předem ohlášené a naplánované. Po našich zkušenostech, ale i po zkušenostech v jiných školách v Evropě a na celém světě, není opravdu možné, aby se po škole kdokoliv pohyboval bez kontroly a bez předchozího ohlášení. Opatření budou následující:

a) Musíte naprosto důsledně dodržovat konzultační hodiny. Ty jsou zveřejněné na stránkách školy a budou zveřejněné i na Facebooku. Bude je mít i paní u vchodu a bude se řídit podle nich. Nikdo z rodičů nebude vpuštěný do školy mimo konzultační hodinu, nebo předem domluvenou schůzku.

b) Schůzky budou vždy domluvené dopředu i v konzultačních hodinách na konkrétní čas. Pokud někdo nepřijde ve stanovenou dobu, schůzka se automaticky zruší.

c) Mimo třídní schůzky bude vždy zajištěn doprovod dospělé osoby při příchodu i při odchodu ze školy. Pokud to bude možné, při smluvené schůzce si vyzvednou učitelé rodiče dole u vchodu osobně.

d) Potvrzení o studiu budou nosit vyplněné hlavně žáci, není nutné, aby s tím chodili rodiče. Ti, kteří si přejí tuto záležitost vyřídit osobně, přijdou v úředních hodinách ekonomického oddělení.

e) Při placení obědů odvede rodiče paní vrátná do kuchyně a po zaplacení hned odchází ze školy. Od rodičů družinových dětí vybírá peníze ráno pí družinářka u vchodu. Vždy tam stojí.

f) Nechoďte s dětmi do šatny a do vestibulu. Jsou velké, hravě vše zvládnou a když ne, pomohou si navzájem. Může pomoci i dozor, školník, uklízečky i paní u vchodu. Nečekejte ani ve vestibulu. Ve vestibulu bude umožněno přečkat dětem, které zůstávají na odpolední vyučování. Věřte, že vše děláme v rámci bezpečnosti nás všech a hlavně dětí.
TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska