Filip

1 2 3 5

Mobilní telefony

VÁŽENÍ RODIČE,

I PŘES ZÁKAZ NOŠENÍ A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ VE ŠKOLE, SE V POSLEDNÍ DOBĚ MNOŽÍ PŘÍPADY, KDY DĚTI FOTÍ OSTATNÍ BEZ JEJICH SOUHLASU, NAHRÁVAJÍ SE, NATÁČÍ VIDEA A “ČETUJÍ” S KAMARÁDY I PŘI HODINÁCH. NĚKTERÉ DĚTI KVŮLI POUŽÍVÁNÍ MOBILU VŮBEC NERESPEKTUJÍ ZAČÁTEK HODINY. VRCHOLEM JSOU ŽIVÁ VYSÍLÁNÍ NA FACEBOOKU PŘI PROBÍHAJÍCÍ VYUČOVACÍ HODINĚ, NEBO VOLÁNÍ RODIČŮM, ABY PRO DÍTĚ PŘIŠLI DO ŠKOLY, ANIŽ BY O TOM VĚDĚL TŘÍDNÍ UČITEL.

NEMŮŽEME TO TOLEROVAT A PROTO SE DNEŠNÍM DNEM VRACÍME K ÚPLNÉMU ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ NA ŠKOLE.

VAŠE DÍTĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZŮSTANE BEZ KONTAKTŮ. VŽDY MŮŽE OSLOVIT TŘÍDNÍHO UČITELE, KTERÝ RODIČŮM ZAVOLÁ.

ZABAVENÝ MOBILNÍ TELEFON BUDE PŘEDÁN POUZE RODIČŮM PO DOMLUVĚ S TŘÍDNÍM UČITELEM.

PROTOŽE MÁME MOBILNÍ TELEFON ZAKÁZANÝ VE ŠKOLNÍM ŘÁDU, NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST PŘI PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ NEBO KRÁDEŽI.

Martin Košnar

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS ŽÁKŮ – DĚTI Z UKRAJINY

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS ŽÁKŮ – DĚTI Z UKRAJINY ( v souladu se zákonem č.67/2022 Sb. )

Спеціальний набір дітей (Відповідно до Закону № 67/2022)

– Oтримання бланків заяв в початковій школі  2.6.2022, 8.00 – 11.00

Den učitelů

Školní parlament se rozhodl všem zaměstnancům školy udělat radost a v jejich den jim popřát. Pro naše učitele jsme vyrobili kytičky s přáníčkem a upekli jim něco malého na nervy.

Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem zaměstnancům školy za to, co pro nás dělají. Jsme rádi, že jsme vám udělali radost a zpříjemnili vám den.

Burza

24.3.2022 na naší škole proběhla burza. Burza byla skvělá! Vydělali jsme skoro patnáct set korun, což jsme nečekali. Jsme vděční celému parlamentu za skvělou práci. Měli jsme docela rušno, ale zvládli jsme všechno i bez pomoci učitelů. Lidi, kteří chodili, byli milí a skromní. Nakupovali množství věcí, hraček apod. Nechávali nám “dýška”.

Akorát nás mrzelo, že nás nenapadlo donést tašky. Mnoho lidí se ptalo na tašku. Museli to odnášet v náruči.

Jedním slovem: Vydařená práce.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 12. 4. 2022 od 16.00 (úterý) budou probíhat na naší škole třídní schůzky pro oba stupně.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a děti po odkladu školní docházky.

Dne 12.dubna 2022, v době od 12,00 do 16,00 hodin

– osobní sběr žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

– týká se dětí, které se nezúčastnily „předzápisu“ na naší škole“ a nechodí do naší přípravky

S sebou vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz (cizinci – povolení k pobytu).

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

– vyplnit přihlášku v elektronickém systému na https://zapiszs.usti-nad-labem.cz v době od 1.3. do 12.4.2022

a

a) osobně podat v kanceláři školy dne 12.4.2022 v době od 12,00 do 16,00 hodin

b) vytištěnou a podepsanou žádost poslat do školy elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce) nebo poštou od 1. 3. 2022 do 12. 4. 2022

Budete-li žádat o odklad školní docházky pro své dítě, musíte s žádostí o odklad současně dodat i vyšetření školní zralosti a doporučení ošetřujícího lékaře.

Zákonným zástupců je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí k povinné školní docházce dne 22.4.2022 v době od 10,30 do 11,30 hodin

Potřebujete-li poradit ohledně zápisu využijte přednostně náš e-mail: info@zspredlice.cz nebo tel.: 475 600 054

Soutěž v kreslení

V únoru uspořádal školní parlament soutěž o nakreslení jakéhokoliv zaměstnance školy.

Soutěž jsme rozdělili od 1.-3. třídy, od 4.-6. a od 7.-9. třídy.

Zde jsou nejpovedenější obrázky žáků.

V kategorii od 1.-3. tříd se umístili tito žáci 1. Místo Zuzka Horňáková – 2.třída 2. Místo Maruška Barkociová – 3.A 3. Místo Badiová – 3.A

V kategorii od 4. do 6. tříd 1. Místo Sára Horňáková – 5.třída 2. Místo Iveta Olahová – 6.A 3. Místo Lukas Balog – 4.A

V kategorii od 7. do 9.tříd 1. Místo Tomáš Berky 2. Místo Maruška Šivákova – 7.A 3. Místo Soňa Vanečková – 8.třída

Všem výhercům gratulujeme

Sběr papíru

Školní parlament letos pořádá sběr papíru. Za 1. pololetí jsme nasbírali přes 600KG.

Nejvíce papíru nasbíraly tyto třídy:

1. MÍSTO -*1. A* – 363 kg

2. MÍSTO – 3. A* + *3. B* – 92 kg

3. MÍSTO -*4. A* – 72 kg

4. MÍSTO – *5*.*třída* – 61 kg

5. MÍSTO – *4. B* – 53 kg

Gratulujeme všem třídám, které se zúčastnili.

Testování žáků od 3. ledna

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

1 2 3 5


TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska