ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a děti po odkladu školní docházky.

Dne 12.dubna 2022, v době od 12,00 do 16,00 hodin

– osobní sběr žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

– týká se dětí, které se nezúčastnily „předzápisu“ na naší škole“ a nechodí do naší přípravky

S sebou vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz (cizinci – povolení k pobytu).

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

– vyplnit přihlášku v elektronickém systému na https://zapiszs.usti-nad-labem.cz v době od 1.3. do 12.4.2022

a

a) osobně podat v kanceláři školy dne 12.4.2022 v době od 12,00 do 16,00 hodin

b) vytištěnou a podepsanou žádost poslat do školy elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce) nebo poštou od 1. 3. 2022 do 12. 4. 2022

Budete-li žádat o odklad školní docházky pro své dítě, musíte s žádostí o odklad současně dodat i vyšetření školní zralosti a doporučení ošetřujícího lékaře.

Zákonným zástupců je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí k povinné školní docházce dne 22.4.2022 v době od 10,30 do 11,30 hodin

Potřebujete-li poradit ohledně zápisu využijte přednostně náš e-mail: info@zspredlice.cz nebo tel.: 475 600 054TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska