Výuka I. a II. stupně

Od 10. 5. 2021 budou do školy v liché týdny chodit žáci 0. – 2. tříd a zároveň z II. stupně nastoupí žáci 6. tříd a 8. třídy.

V sudé týdny budou do školy chodit žáci 3. – 5. třídy a zároveň z II. stupně nastoupí žáci 7. tříd a 9. třídy.

Testování

I. stupeň se bude testovat jednou týdně.

II. stupeň se bude testovat dvakrát týdně. Na II. stupni není možný doprovod rodičů.

Změna frekvence testování

Vážení rodiče, MŠMT rozhodlo, že od pondělí 3. 5. 2021 budou na školách testy na covid prováděny pouze 1x týdně

Tímto opatřením se oproti aktuálnímu stavu mění následující: 

●preventivní antigenní test se ve školách nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.  

Tzn. žáci I. stupně  na prezenční výuce se budou testovat vždy jen v pondělí, případně pozdější den, kdy přijdou poprvé do školy. 

Přítomnost u testování

Vážení rodiče,

v rámci zabezpečení maximální ochrany všech vašich dětí a také zaměstnanců školy vás žádám, abyste nevodili k testování vašich dětí další sourozence.

Od pondělí, 3. 5. 2021, budeme trvat na tom, aby u testování byl přítomen pouze jeden člen rodiny.

Dále vás prosím, abyste zvážili vaši přítomnost u testování. Všem, kteří měli zájem testování vidět, bylo vyhověno. Všichni víte, že s pomocí učitelek a asistentů děti testování hravě zvládnou. Čím víc lidí bude ve škole, tím hůř se dodržují vládní nařízení ohledně dodržování hygieny v průběhu pandemie Covid-19.

Pokud někdo na přítomnosti u testování trvá, nebudeme vám bránit, ale zvažte, jestli je to nutné.

Martin Košnar

ředitel školy

Jak probíhá testování?

Zde se můžete podívat, jak bude probíhat testování žáků. Jedná se o instruktážní video vytvořené MŠMT.

Plán nástupu I. stupně

Vážení zákonní zástupci,

12. 4. 2021 se plánuje nástup žáků 1. stupně do škol.

Naši žáci se budou střídat po týdnech ve škole takto:

Od 12. 4. – 16. 4. lichý týden: přípravná třída, 1.A, 1.B, 2.A a 2.B (sudý týden výuka z domova)

Od 19. 4. – 23. 4. sudý týden: 3.A, 3.B, 4. a 5.třída (lichý týden výuka z domova)

!!Podmínkou pro vzdělávání žáků ve škole je testování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8.00 ve třídě!!

(Pokud se žák dostaví v jiný den, bude otestován dodatečně. Platí pravidlo, že bude testován 2x týdně.)

Po dobu testování bude povolena osobní přítomnost zákonného zástupce.

Povinností je zakrytí dýchacích cest respirátorem.

!!Povinná je rovněž přítomnost žáků se zakrytím dýchacích cest pouze chirurgickou rouškou!!

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, který najdete v žákovské knížce.

Klasická hodina Tv a Hv je i nadále zakázána.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na svého třídního učitele.

Pro II. st. i nadále platí povinná distanční výuka.

Děkujeme za pochopení.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Ve čtvrtek 1. 4. 2021 jsou velikonoční prázdniny.

V pátek 2. 4. 2021 a v pondělí 5.4. 2021 je státní svátek ČR (Velký pátek a Velikonoční pondělí).

Distanční výuka bude pokračovat od úterý 6. 4. 2021.

Ve dnech 1. 4. – 5. 4. 2021 bude škola uzavřena.

Všem přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a dětem bohatou pomlázku!

Informace k výuce od 22. 3. 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
od 22.3. je i nadále provoz školy omezen a osobní přítomnost žáků není možná (s výjimkou individuálních konzultací a předávání materiálů souvisejících s distanční výukou).

Stále platí povinnost si materiály vyzvedávat a vypracované odevzdávat. Pokud má třída nastavenou dle rozvrhu online výuku (II.st.), je povinností žáků se na výuku připojit. Ostatní učitelé řeší výuku a konzultace individuálně se svojí třídou. Opět prosíme o maximální spolupráci a kontakt s třídními učiteli.

Uzavření školy

Vzhledem k aktuálním opatřením Vlády ČR se od pondělí 1. 3. do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve školách. 

Distanční výuka pokračuje podle pravidel nastavených jednotlivými vyučujícími. Předávání materiálů a případné konzultace proběhnou tak, jak vám třídní učitelé oznámí. Po celý týden je od 8.00 – 12.00 ve škole přítomna služba, která je připravena s čímkoliv poradit. Případně se můžete obrátit na organizaci Člověk v tísni

Zůstaňte, prosím, v kontaktu se svými učiteli. 

Nové mimořádné opatření MZČR

Vážení zákonní zástupci, 

ve čtvrtek 25. 2. 2021 vstupuje v platnost nové mimořádně opatření MZČR.  Jeho plné znění naleznete zde:

Dle jeho výkladu se týká našich žáků tak, že žáci musí k ochraně dýchacích cest používat pouze chirurgické (jednorázové) roušky. 

Ostatní, ochranné pomůcky (látkové roušky, šátky, …), již nebudou moci používat. 

Pokuste se, prosím, zajistit a dohlédnout na to, aby vaše děti do školy docházely pouze s povolenou ochranou. 

Jde o zdraví nás všech. TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska