TŘÍDÍME ODPAD říjen 2022

Od 3.10.22 do 21.10.2022 proběhla na naší škole soutěž Školního parlamentu ve správném třídění odpadků.

Parlamenťáci dennodenně kontrolovali koše jednotlivých tříd, zda správně rozdělují odpad na papír, plast a smíšený odpad. Udělené body zapisovali a po 14 dnech odměnili nejšikovnější třídy sladkou pozorností. Zde jsou výsledky soutěže:

I. stupeň: II. stupeň:

  1. místo – 3.A
  2. místo – 1.A, 2.A, 4.B a 5. třída
  3. místo – 1.B, 3.B a 4.A
  4. místo – 2.B
  1. místo – 9. třída
  2. místo – 8. třída
  3. místo – 7.A
  4. místo – 6. třída
  5. místo – 7.B

Dětský den 01.06.2022

Školní parlament, v rámci oslavy Dne dětí, připravil pro žáky 1. stupně den plný soutěží a sladkých odměn. Počasí dětem přálo a vše proběhlo bez větších komplikací.

Dodržování konzultačních hodin

Vážení rodiče,škola musí zajistit nejen vzdělávání vašich dětí, ale i jejich naprostou bezpečnost. Zároveň musíme zajistit i klidné a bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Nepůjde to bez důsledných opatření, které budeme muset dodržovat. Nechceme nikomu zabraňovat ve vstupu do školy. Jen chceme, aby vaše návštěvy byly předem ohlášené a naplánované. Po našich zkušenostech, ale i po zkušenostech v jiných školách v Evropě a na celém světě, není opravdu možné, aby se po škole kdokoliv pohyboval bez kontroly a bez předchozího ohlášení. Opatření budou následující:

a) Musíte naprosto důsledně dodržovat konzultační hodiny. Ty jsou zveřejněné na stránkách školy a budou zveřejněné i na Facebooku. Bude je mít i paní u vchodu a bude se řídit podle nich. Nikdo z rodičů nebude vpuštěný do školy mimo konzultační hodinu, nebo předem domluvenou schůzku.

b) Schůzky budou vždy domluvené dopředu i v konzultačních hodinách na konkrétní čas. Pokud někdo nepřijde ve stanovenou dobu, schůzka se automaticky zruší.

c) Mimo třídní schůzky bude vždy zajištěn doprovod dospělé osoby při příchodu i při odchodu ze školy. Pokud to bude možné, při smluvené schůzce si vyzvednou učitelé rodiče dole u vchodu osobně.

d) Potvrzení o studiu budou nosit vyplněné hlavně žáci, není nutné, aby s tím chodili rodiče. Ti, kteří si přejí tuto záležitost vyřídit osobně, přijdou v úředních hodinách ekonomického oddělení.

e) Při placení obědů odvede rodiče paní vrátná do kuchyně a po zaplacení hned odchází ze školy. Od rodičů družinových dětí vybírá peníze ráno pí družinářka u vchodu. Vždy tam stojí.

f) Nechoďte s dětmi do šatny a do vestibulu. Jsou velké, hravě vše zvládnou a když ne, pomohou si navzájem. Může pomoci i dozor, školník, uklízečky i paní u vchodu. Nečekejte ani ve vestibulu. Ve vestibulu bude umožněno přečkat dětem, které zůstávají na odpolední vyučování. Věřte, že vše děláme v rámci bezpečnosti nás všech a hlavně dětí.


Rotahu Savorenge

Dne 08.10.2022 se zúčastnila naše taneční skupina LION festivalu “Rotahu Savorenge”, který se letos konal poprvé. Naše taneční skupina vyhrála ve dvou kategoriích. V kategorii “moderní tanec” vyhráli nádherné 1. místo a v kategorii “tradiční tanec” se umístili na nádherném 2. místě. Skupině LION moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Branný den

Ve čtvrtek 06.10.2022 se v Krásném Březně, jako každý rok, konal Branný den plný sportovních disciplín jako střelba ze vzduchovky, hod granátem, ale i teoretických znalostí dopravních značek, bezpečnosti na silnici po zásady první pomoci. Děti si akci moc užily, krásně sportovaly a vysoutěžily nádherné 1. místo.

Učitel/učitelka I. stupně

Přijmeme učitele/učitelku na I. stupeň ZŠ. Požadujeme kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění (případně student). Plný úvazek a nástup v září 2022.

Přátelské fotbalové utkání

Dne 24. 05. 2022 přivítala naše škola chlapce ze ZŠ Trmice. Společně mezi sebou změřili síly v přátelském fotbalovém miniturnaji. Za jejich účast jim tímto děkujeme a těšíme se na další přátelské utkání.

Třídní schůzky

Dne 07. 06. 2022 se konají závěrečné třídní schůzky pro oba stupně od 14:00 do 15:00.

Mobilní telefony

VÁŽENÍ RODIČE,

I PŘES ZÁKAZ NOŠENÍ A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ VE ŠKOLE, SE V POSLEDNÍ DOBĚ MNOŽÍ PŘÍPADY, KDY DĚTI FOTÍ OSTATNÍ BEZ JEJICH SOUHLASU, NAHRÁVAJÍ SE, NATÁČÍ VIDEA A “ČETUJÍ” S KAMARÁDY I PŘI HODINÁCH. NĚKTERÉ DĚTI KVŮLI POUŽÍVÁNÍ MOBILU VŮBEC NERESPEKTUJÍ ZAČÁTEK HODINY. VRCHOLEM JSOU ŽIVÁ VYSÍLÁNÍ NA FACEBOOKU PŘI PROBÍHAJÍCÍ VYUČOVACÍ HODINĚ, NEBO VOLÁNÍ RODIČŮM, ABY PRO DÍTĚ PŘIŠLI DO ŠKOLY, ANIŽ BY O TOM VĚDĚL TŘÍDNÍ UČITEL.

NEMŮŽEME TO TOLEROVAT A PROTO SE DNEŠNÍM DNEM VRACÍME K ÚPLNÉMU ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ NA ŠKOLE.

VAŠE DÍTĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZŮSTANE BEZ KONTAKTŮ. VŽDY MŮŽE OSLOVIT TŘÍDNÍHO UČITELE, KTERÝ RODIČŮM ZAVOLÁ.

ZABAVENÝ MOBILNÍ TELEFON BUDE PŘEDÁN POUZE RODIČŮM PO DOMLUVĚ S TŘÍDNÍM UČITELEM.

PROTOŽE MÁME MOBILNÍ TELEFON ZAKÁZANÝ VE ŠKOLNÍM ŘÁDU, NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST PŘI PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ NEBO KRÁDEŽI.

Martin Košnar

1 2 3 6


TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska