Základní informace

Přípravná třída je součástí naší školy již od roku 1992. Je určena nejen pro sociálně znevýhodněné děti, ale i pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přijímány jsou děti s odkladem školní docházky.

V přípravné třídě vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Učíme se s radostí poznávat svět“. Vzdělávací obsah odpovídá konkrétním potřebám žáků, respektuje individualitu. Podporuje vytváření kladných vztahů mezi dětmi, v rodině i vztahů ke společnosti a přírodě. Důraz je kladen na sociální dovednosti a návyky, rozšiřuje všeobecné povědomí a znalosti.

Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí na plnění povinné školní docházky.TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska