Provoz v přípravné třídě

Časový rozsah vzdělávání je 20 vyučovacích hodin týdně. Výuka v přípravné třídě se řídí časovým rozsahem školy, to znamená, že probíhá v klasické vyučovací jednotce a výuka začíná v 8.00 hod. a končí v 11.40 hod. Avšak program uspořádání dne je flexibilní a reaguje na aktuální potřeby dětí.

Režim dne

7.40 – 8.00 příchod do třídy
8.00 – 8.45 docházka, společný pozdrav, ranní komunikační kruh, vyvození motivace na celý den
8.45 – 8.55 přestávka, toaleta
8.55 – 9.40 frontální, skupinové nebo individuální činnosti dle týdenního plánu
9.40 – 10.00 základní hygienické návyky, svačina
10.00 – 10.45 frontální, skupinové nebo individuální činnosti dle týdenního plánu
10.45 – 10.55 přestávka
10.55 – 11.40 dle počasí pobyt venku, v případě nepřízně volné hry ve tříděa individuální činnosti
11.40 odchod dětí domů nebo do školní družiny


TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska