Provoz v přípravné třídě

Časový rozsah vzdělávání je 20 vyučovacích hodin týdně. Výuka v přípravné třídě se řídí časovým rozsahem školy, to znamená, že probíhá v klasické vyučovací jednotce a výuka začíná v 8.00 hod. a končí v 11.40 hod. Avšak program uspořádání dne je flexibilní a reaguje na aktuální potřeby dětí.

Režim dne

7.40 – 8.00 příchod do třídy
8.00 – 8.45 docházka, společný pozdrav, ranní komunikační kruh, vyvození motivace na celý den
8.45 – 8.55 přestávka, toaleta
8.55 – 9.40 frontální, skupinové nebo individuální činnosti dle týdenního plánu
9.40 – 10.00 základní hygienické návyky, svačina
10.00 – 10.45 frontální, skupinové nebo individuální činnosti dle týdenního plánu
10.45 – 10.55 přestávka
10.55 – 11.40 dle počasí pobyt venku, v případě nepřízně volné hry ve tříděa individuální činnosti
11.40 odchod dětí domů nebo do školní družiny
Zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem.TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska