Projekty

Škola hrou

Název projektu: Škola hrou II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011197

Finanční podpora z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“

Výše finanční podpory: 693.922,-Kč

Délka trvání projektu: 1.2.2019 – 3.1.2021

V rámci projektu jsou realizovány aktivity:

Čtenářský klub pro žáky

Clil ve výuce

Využitá ICT ve vzdělávání žáků

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Projektové dny ve škole

Tandemová výuka

Školní asistent – personální podpora

pastedGraphic.png

Škola je dále zapojena do projektů:

Podpora výuky plavání na ZŠ Předlice – MŠMT

Ovoce a mléko do škol – EU+SZIF

pastedGraphic_1.png
Zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem.TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska